Son Yazılar

canım köpeğim

canım köpeğim

canım köpeğimin bugün doğum günü günlerdir haftalardır ne alacağımı düşünüyorum henüz karar vermiş değilim ama en sevdiği şeylerden yola çıkabilirim. mesela yumuşak bir top veya kemiktem bir yastık evet evet karar vermiştim kemikten bir yastık…

Arkadaşlık Seçimi

Arkadaşlık Seçimi

Akıllı,güzel,ahlaklı bir kız varmış. 4.sınıfa gittiğinde babası onu başka okula almaya karar vermiş.bu yeni okul zengin çocuklarla doluymuş.aslında oda zenginmiş ama onlar kadar değil.sınıfın en güzeliyle bizimki hep kavga etmişler ama sonunda bitmeyen bir arkadaşlıkları…

Dostluk Bir Oyundur

Dostluk Bir Oyundur

Okula başlayan can,okulda öğretmenine soru sormak için izin ister ve şu soruyu sorar:Öğretmenim kaç sene oldu olacak biz neden hala dosluk konusuna gelmeyip hep o konuyu atladık.Öğretmen:senin aklın bu işlere ermez. der.Aradan zaman geçer gün…

3 İyi Arkadaş

3 İyi Arkadaş

bir varmış bir yokmuş.evel zaman içinde kalbur saman içinde.bir gün 3 iyi arkadaş bir bahçede toplanmış oyun oynuyorlarmış.3 iyi arkadaşın adları sıla-ece ve gamze imiş.onlar çok iyi anlaşırlarmış, hatta birbirlerinin evinde bile kalırlarmış.bir gün gamze…

Şeytanın Pisliği

Şeytanın Pisliği

Cüneyd-i Bağdâdî’nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp; “Artık ben kemâle geldim. Sohbete devâm etmeme lüzum kalmadı.” deyip kendi başına bir yere çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytânî bir rüyâ gördü. Rüyâsında, bağlık bahçelik içinde güzel nehirler ve…

Şeytanla Savaş

Şeytanla Savaş

Horasan’da bir genç vardı. Gönlü ilim aşkıyla mum gibi yanıyordu. Iraka gitmiş, ilim peşinde bir hayli koştuktan ve bir çok şey öğrendikten sonra memleketine dönmek üzere hazırlanmıştı. Adeta sevincinden köpürüp taşıyor, kendisini bir kelebek kadar…

Adalet Hikayesi

Adalet Hikayesi

İstanbul’un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için…

Adak Hikayesi

Adak Hikayesi

Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut Gazne’den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti. Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sı­kıldı, şaşırdı. O adil sultan bir adakta bulundu; “eğer” dedi, “Bu orduyu yenebilirsem, elde edeceğim bütün ganimetleri yoksullara…

Abid Kadınla Recep Ayı

Abid Kadınla Recep Ayı

Vakti zamanında bir kadın vardı. Zamanını devamlı olarak Kâbe’de ibadet etmekle geçiriyordu. Recep ayı girdiğinde de, Allah’a olan sonsuz sevgi ve saygısını dile getirmek için, günde on bir defa ihlâs sûresini okuyordu. Ayrıca Recep ayına…

Abdestsiz Süt Vermedim

Abdestsiz Süt Vermedim

Ahmed-i Bîcân bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. “Kardeşlerim! İnsanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü, kalbi öldürmek, karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadîs-i kutsîde…